Rapper Zin Shaker Show pic làm quen :)):))

Zin-Shaker

Thanh Niên Xóm
.................................................. ..............

......................................................................................................................................
 

emlahangvip

i don't give a f***
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
 

poppinTNT

Thanh Niên Xóm
sao ko up 1 tác phẩm lên bạn ơi. để ae còn đc thưởng thức chứ ... :D
 

Smile♥Love

Thanh Niên Thôn
kênh nhể hê hê ....................................rp Đa đó hả
 

kunkoy - luv

Thanh Niên Huyện
giống dặt dẹo quá !!! hic hic FTS đy nhỳn hình đỡ chán :(
 

sir0 hô hô =]]

Thanh Niên Xóm
nói k vs thuốc lá thuốc lào thuốc độc thuốc chuột ............. vân vân ........ nói chung là nói k vs cái topic này :thatvong::thatvong::thadieu::thadieu:
 

Zin-Shaker

Thanh Niên Xóm
Em nhà quê mới ở đan tộc lên các bác chém nhẹ ạ. :22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ:
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
kứ chế nào ý
dự đoán pạn nềi sẽ die vỳ ug thư fổi :22124305-2-20R17::22124305-2-20R17::22124305-2-20R17::22124305-2-20R17::22124305-2-20R17::22124305-2-20R17::22124305-2-20R17::22124305-2-20R17::22124305-2-20R17::22124305-2-20R17::22124305-2-20R17::22124305-2-20R17::22124305-2-20R17:
 
Bên trên