Quy định box Lịch sử

thu hà

sunflower
Thông báo đến tất cả các thành viên về quy định của box Lịch sử
1. Cấm viết bài bàn luận. Chỉ được post tài liệu.

2. Đăng bài đúng khu vực. Thành viên nào đăng tư liệu nhầm khu vực nhiều lần có thể bị cảnh cáo.

3. Tài liệu cần sáng sủa, chỉn chu, dễ đọc. Thành viên nào đăng tư liệu rối rắm khó đọc mà không có lý do chính đáng có thể bị cảnh cáo.

4. Nội dung bài viết:
Từ khi viết bài tới lúc kết thúc bài, đặc biệt là bài kết thúc chủ đề thì cần có 1 dấu hiệu để dễ biết là chủ đề đã kết thúc.


Thông báo có hiệu lực ngay sau khi up lên.
 
Bên trên