Quên - Cao Thái Sơn

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
Quên - Cao Thái Sơn
Sáng tác: Khắc Việt

[AUDIO]http://taxi.rap.vn/vip_03/Quen_CaoThaiSon.mp3[/AUDIO]
 
Bên trên