Quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

N_H_Thanh91

Điều hành viên
Staff member
1. Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường
- Thể chế kinh tế là một bộ phận cấu thành của hệ thống thể chế xã hội, tồn tại bên cạnh cấc bộ phận khác như thể chế chính trị, thể chế giáo dục…
thể chế kinh tế nói chunglà một hệ thống quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế.
- Thể chế kinh tế thị trường là một tổng thể bao gồm các bộ quy tắc, luật lệ và hệ thống các thực thể, tổ chức kinh tế được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch, trao đổi trên thị trường.
- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế vừa tuân theo các quy luật của kinh tế thị trường vừa chịu sự chi phối của các yếu tố đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hiểu là thể chế kinh tế thị trường, trong đó các thiết chế, công cụ và nguyên tắc vận hành được tự giác tạo lập và sử dụng về phát triển lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
2. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Mục tiêu cơ bản của hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là làm cho các thể chế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường, thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu này yêu cầu phải hoàn thành cơ bản vào năm 2020.
- Những năm trước mắt cần đạt các mục tiêu:
+ Một là, từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật, bảo đảm cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi. Phát huy vai trò của đạo của kinh tế nhà nước đi đôi với phát triển nhanh mạnh mẽ vác thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp. Hình thành một số tập đoàn kinh tế, các tổng công ty đa sở hữu, áp dụng mô hình quản trị hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế.
+ Hai là, đổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp hành chính.
+ Ba là, phát triển đồng bộ, đa dạng các loại thị trường cơ bản thống nhất trong cả nước, từng bước liên thông với thị trường khu vực và thế giới.
+ Bốn là, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.
+ Năm là, năng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội.
3. Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế.
- Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế, giữa các yếu tố thị trường và các loại thị trường; giữa thể chế kinh tế với thể chế chính trị, xã hội; giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường.
- Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Chủ động tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, bức xúc, đồng thời phải có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm.
- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 

Hoangnam1987

Thanh Niên Xóm
Xưởng sản xuất quà tặng Hoàng Nam
Chuyên sản xuất và kinh doanh những sản phẩm quà tặng: móc khóa, nhẫn, dây chuyền in hình, lắc tay in hình….
· Đảm bảo về chất lượng và giá cả
· Lấy uy tín làm đầu
· Sản phẩm đa dạng và phong phú

Xưởng nhận tuyển thêm CTV và khách hàng sỉ:
_ Với đơn hàng theo giá sỉ đủ 150k trở lên, thì đơn hàng đó của b sẽ được tính Giá sỉ.
_ Freeship toàn quốc
_ Giao hàng và thanh toán tại nhà
*** Hotline: 0902608640 ( Mr.Đức)
*** Zalo + Facebook: 0948028292
*** Link facebook:
https://www.facebook.com/nguyenthao.duc123
Dưới đây là 1 số hình ảnh sản phẩm của Xưởng

1. (Sỉ) Móc khóa mika khắc lazer
- Móc khóa mika khắc hình, chữ, logo, v...v....... bằng laze
- chất liệu bằng mika
- hình ảnh trong suốt màu trắng đen
- 2mặt 1 hình
- Giá sỉ : 10k/cái

2. (Sỉ) Nhãn vở in hình
- nhãn có keo
- 18 nhãn 1 tờ ( cùng 1 hình)
- giá sỉ : 10k/tờ (18 nhãn)

3. (Sỉ) Thước in hình
- làm từ 1 đến 7 hình
- giá sỉ : 10k/cây

4. (Sỉ) Móc khóa sơn màu mẫu 1
chất liệu bằng mika
- Có 7 màu đen,đỏ,xanh dương, xanh lá ,hồng,vàng,trắng
- Giá sỉ : 15k/cái

5. (Sỉ) Móc khóa sơn màu mẫu 2
chất liệu bằng mika
- Có 7 màu đen,đỏ,xanh dương, xanh lá ,hồng,vàng,trắng
- Giá sỉ : 20k/cái


6. (Sỉ) Dây chuyền thạch anh khắc tên theo yêu cầu
_ Giá sỉ: 20k/sp

7. (Sỉ) Dây chuyền đá phát sáng khắc tên bằng laze theo yêu cầu .
Vết cắt được sơn nhũ vàng
Giả sỉ: 40k/sp

8. (Sỉ) Nhẫn Titan khắc tên bằng laze theo yêu cầu
- Bảo hành Vết khắc vĩnh viễn
- chất liệu titan, ko đen, ko rỉ, ko dị ứng
- có 2 loại : mạ vàng và ko mạ. mặt cong và mặt bằng. 5 size nhẫn
- có vết khắc đen và vết khắc trắng
- Nhẫn trắng - Giá sỉ : 30k/chiếc
- Nhẫn vàng - Giá sỉ : 40k/chiếc
- Khắc trong : + 20K/cái
- Dây đeo inox: + 10k/dây

9. (Sỉ) Nhẫn Titan đính hạt khắc tên bằng laze theo yêu cầu
- Bảo hành Vết khắc vĩnh viễn
- chất liệu titan, ko đen, ko rỉ, ko dị ứng
- có 2 loại : mạ vàng và ko mạ. 5 size nhẫn
- Nhẫn trắng - Giá sỉ : 35k/chiếc
- Nhẫn vàng - Giá sỉ : 45k/chiếc
- có vết khắc đen và vết khắc trắng
- Khắc trong : + 20K/cái
- Dây đeo inox: + 10k/dây

10. (Sỉ) Nhẫn Titan bảng to khắc tên bằng laze theo yêu cầu
- Bảo hành Vết khắc vĩnh viễn
- chất liệu titan, ko đen, ko rỉ, ko dị ứng
- có 2 loại : mạ vàng và ko mạ. 5 size nhẫn
- Nhẫn trắng - Giá sỉ : 40k/chiếc
- Nhẫn vàng - Giá sỉ : 50k/chiếc
- có vết khắc đen và vết khắc trắng
- không có khắc trong
- Dây đeo inox: + 10k/dây

11. (Sỉ) Nhẫn Titan full đá khắc tên bằng laze theo yêu cầu
- Bảo hành Vết khắc vĩnh viễn
- chất liệu titan, ko đen, ko rỉ, ko dị ứng
- có 2 loại : mạ vàng và ko mạ. 5 size nhẫn
- Nhẫn trắng - Giá sỉ : 50k/chiếc
- Nhẫn vàng - Giá sỉ : 60k/chiếc
- Chỉ có khắc đen
- không có khắc trong
- Dây đeo inox: + 10k/dây

12. (Sỉ) Nhẫn đá cẩm thạch khắc tên theo yêu cầu
- 1 size duy nhất
Có 3 màu : Đen , Đỏ , Xanh
Kích thước vòng trong : 17mm
Kích thước vòng ngoài : 23mm
Độ rộng bản nhẫn 6mm
Giá sỉ 40k/1sp
+ dây da : 5k
+ dây inox : 10k

13. (Sỉ) Nhẫn đá Phát Sáng khắc tên theo yêu cầu
- 1 size duy nhất -Kích thước vòng trong 19mm. Kích thước vòng ngoài 25mm
- Giá sỉ : 60k/chiếc
- Dây da +5k - Dây inox +10K

14. (Sỉ) Lắc Tay Inox Khắc Tên Theo Yêu Cầu
- Có 2 size : Nam và Nữ
- Kích thước vòng theo yêu cầu
- Lắc nữ - Giá sỉ: 35k/cái
- Lắc nam - Giá sỉ: 40k/cái

15. (Sỉ) Dây chuyền Nam inox khắc tên theo yêu cầu
- Có dây da và dây inox
- Dây da + Mặt dây chuyền Giá sỉ: 35k/cái
- Dây inox + Mặt dây chuyền Giá sỉ: 40k/cái

16. (Sỉ) Dây chuyền Nữ inox khắc tên theo yêu cầu
- Giá sỉ: 35k/cái

17. (Sỉ) Dây chuyền inox in hình tên theo yêu cầu (mẫu tròn)
- 100% inox kết hợp pha lê. ko đen ko rỉ, bảo hành vĩnh viễn, mua 1 lần xài trọn đời
Giá sỉ 25k/1sp
Dây inox + 5k
In hình phát sáng + 10k

18. (Sỉ) Dây chuyền inox in hình tên theo yêu cầu (mẫu tim)
- 100% inox kết hợp pha lê. ko đen ko rỉ, bảo hành vĩnh viễn, mua 1 lần xài trọn đời
Giá sỉ 30k/1sp
Dây inox + 5k
In hình phát sáng + 10k

19. (Sỉ) Bông tai inox in hình tên theo yêu cầu .
Có 2 loại : Tròn và trái tim
Tròn : Giá sỉ 10k/1sp
Trái tim : Giá sỉ 15k/1sp
In hình phát sáng + 5k

20. (Sỉ) Lắc Tay Inox In Hình Tên Theo Yêu Cầu :
Chất liệu 100% inox kết hợp pha lê . không rỉ , không dị ứng , không thấm nước . Bảo hành vĩnh viễn . Mua một lần xài trọn đời !
Giá sỉ 40k/1sp
In hình phát sáng + 10k

21. (Sỉ) Dây chuyền, móc khóa pha lê :
In hình , khắc chứ theo yêu cầu , 2 mặt 1 hình .
Không thấm nước . Chữ có 7 màu :
Đen, trắng, đỏ, hồng, vàng, xanh lá, xanh dương.
Móc khóa : Giá sỉ 15k/1sp
Dây chuyền : Giá sỉ 20k/1sp

22. (Sỉ) Móc khóa Gỗ, khắc hình theo yêu cầu:
Khắc bằng công nghệ laser
- Khắc 1 mặt : Giá sỉ 25k/1sp
- Khắc 2 mặt : Giá sỉ 35k/1sp

23. (Sỉ) Bút Gỗ, Khắc tên theo yêu cầu:
Mực xanh , nét to , thay được ngòi
Khắc được 2 dòng chữ . Gồm có 2 loại .
-Bút gỗ maple ( trắng ) : Sỉ 40k
-Bút gỗ đỏ : Sỉ 45k
-Đánh nhũ vàng lên chữ + 5k

24. (Sỉ) Ốp điện thoại, in hình theo yêu cầu:
có thêm sony M4, và sam sung J3
Có 2 loại : ốp silicon và ốp thường
Ốp thường : giá sỉ 50k/1sp
Ốp silicon : Giá sỉ 70k/1sp

25. (Sỉ) Ốp điện thoại phát sáng, khắc laser theo yêu cầu
Hiện sp chỉ mới có dòng Iphone 4,4s,5,5s và ốp màu tím, ốp trắng ip6plus va là ốp cứng
(ốp sẽ sáng nhờ đèn flash nên ốp sẽ sáng khi có tin nhắn hoặc cuộc gọi đến)
Giá sỉ: 80k/sp


25. (Sỉ) Đồng hồ in hình theo yêu cầu:
Có 2 size nam và nữ
Hình ảnh trắng đen nghệ thuật hoặc ảnh màu .
Có múi giờ hoặc không có múi giờ ( tất cả theo yêu cầu )
Giá sỉ 60k/1sp

26. (Sỉ) Móc khóa Led Màu in hình theo yêu cầu:
Viết chữ , in hình theo yêu cầu . 2 mặt 2 hình
Có công tắc bật đèn led tự động nháy 7 màu
Pin sáng bật liên tục được 2 ngày , mỗi lần thay pin chỉ mất 3k
Giá sỉ 30k/1sp

27. (Sỉ) Móc khóa Led trong suốt khắc hình theo yêu cầu : ( Độc Quyền Toàn Quốc )
Độ sáng maximum . 2 mặt 1 hình
Có công tắc bật đèn led tự động nháy 7 màu
Pin sáng bật liên tục được 2 ngày - Không sợ nước
Hình ảnh được bảo vệ bởi 2 lớp mika không bao giờ phai .
Giá sỉ 40k/1sp

28. (Sỉ) Đồng hồ mika để bàn
kích thước 18x28cm, máy đồng hồ kim trôi không tiếng động.
Hình nền đồng hồ khách tự gửi
(chỉ nhận vào buổi sáng, bên xưởng sẽ thiết kể file hình và gửi cho CTV trước khi làm)
Giá sỉ: 90k/sp

29. (Sỉ) In ảnh
kích thước 6x9cm giá 1k/tấm
kích thước 10x15cm giá 2k/tấm
kích thước 15x20cm giá 4k/tấm
kích thước 20x30cm giá 9k/tấm
giá ép thêm
ảnh 6x9: 1k/tấm
ảnh 10x15: 1k/tấm
ảnh 15x20: 2k/tấm
ảnh 20x30: 3k/tấm

30. (Sỉ) Tranh lụa, Lịch lụa in hình theo yêu cầu
Có thể in tối đa 13 hình
Kích thước: 30x60cm
Giá sỉ: 60k/sp
**Lưu ý: CTV hỏi khách chọn mẫu, thứ tự hình trước khi oder để xưởng làm. Xưởng ko nhận thiết kế trước khi in nhé!!

31. (Sỉ) Lịch để bàn in hình theo yêu cầu
-Kích thước: 15x20cm
Lịch in 7 tờ, gồm 1 tờ bìa và 6 tờ lịch:
Giá sỉ: 75k/sp
Lịch in 13 tờ, gồm 1 tờ bìa và 12 tờ lịch:
Giá sỉ: 90k/sp
**Lưu ý: CTV hỏi khách chọn mẫu, thứ tự hình trước khi oder để xưởng làm. Xưởng ko nhận thiết kế trước khi in nhé!!

32. (Sỉ) KHUNG HÌNH LED
_Giá sỉ: 90k/sp
- Khắc hình bằng lazer và ghi thông điệp theo yêu cầu.
- 1 bộ gồm khung hình + chân đèn + dây nguồn USB
- Nguồn 5v CẮM SẠC ĐIỆN THOẠI HOẶC LAPTOP
- Chất liệu: mika trong suốt
- Kích thước khung hình 10 x 15 cm
- Có 2 màu đèn : vàng , trắng

33. (Sỉ) Móc khóa Mica khắc Dạ Quang
Khắc Tên, Logo, Thông điệp theo yêu cầu
Giá sỉ: 20k/sp

34. (Sỉ) Móc khóa màu in hình dạ quang phát sáng
In Hình, Tên, Thông Điệp theo yêu cầu
2 mặt 2 hình. Chống Thấm nước, Viền trong suốt
Giá sỉ: 20k/sp

CÁCH THỨC MUA SỈ SẢN PHẨM CỦA XƯỞNG
Chỉ cần bạn lấy đủ tổng hoá đơn sỉ của bạn trên 150k!
CHỈ CẦN ĐỦ YÊU CẦU TRÊN BẠN ĐÃ CÓ 1 GIÁ SỈ CỰC TỐT ĐỂ KNH DOANH!
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 0902608640 (Mr.Đức)
THANKS!!!!
 

xzvhdghgdh

Thanh Niên Xóm
BẤT ĐỘNG SẢN GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê căn hộ tại quận 2
Bán căn hộ tại quận 2
Cho thuê/ bán căn hộ Masteri, căn hộ GEM riverside

LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
Điện thoại : 091 888 26 22
 

xzvhdghgdh

Thanh Niên Xóm
BẤT ĐỘNG SẢN GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê căn hộ tại quận 2
Bán căn hộ tại quận 2
Cho thuê/ bán căn hộ Masteri, căn hộ GEM riverside

LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
Điện thoại : 091 888 26 22
 
Bên trên