Quà nOel chO nhỮng phẦn tỬ cÔ đƠn:D

Một mÙa đÔng lẠnh đÚng khÔng! cÓ Ai bÊn cẠnh thì ấm biẾt mẤy..........lẠi sáp noel rÙi........Ôi mÌnh mUốn ưỚc Rùi:-s

....!cHúc mỌi ngƯời 1 ngÀy noel sắp tỚi zUi vẺ vÀ trÀn đầy hạnh phÚc nhÉ....
Đêm noel nhỮng Ai cÒn cÔ đơn trƯớc khi đi ngỦ thì hãy ước 1 điều gì đó nho nhỏ nhÉ ...Anh Già noel sẼ tÌm đẾn nhỮng cÁi ống khÓi cỦa cÁc bẠn để cHui Vào(nhà nÀo nhÀ tẦng thì Đập 1 lỖ nhÉ).....rẤt nhÌu phẦn quÀ quÝ giá sẼ Được gửi đến các bạn hihi....Đạc biỆt kÈm thEo nhƯng cOn bỌ...tO..đen...kUte... chÚng sẼ gIúp cÁc bẠn cHo nhỮng giẤc mƠ đẹp...Để ngÀy mỚi được tốt lành hơn....Pm nhÉ......
:baibai:
…….….... ...........*♥♫ best wishes * *♫♫
……… ...*•♥•*.......... ......... for a ♫**
…… ... *♥♫♫♥*'........... ♫ Merry Christmas ♫♠
… .... *♥•♦♫••♥* ...••••••••••♣♥.. and a...♥
..... ..*♥☺♥☺♥☺♥* ....* *.. ♫♥ Happy New Year♫♠
......*♥ •♥#♠♥#♥•♥*'*'
. ...*♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫* '
...*♥♥☺♥♫♥♫♥☺ ♥♥*'
..*♥♥♣♫♥♣♥ ♥♣♥♫♣♥♥*'
'*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*'"
CHIRSTMAS,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸., •*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,• <
 
Bên trên