Plugin loại bỏ tiếng việt có dấu trên LINK (Url friend) tự động (4.1.10 trở lên)

administrator

Administrator
Staff member
Tác giả : pdtan - Vietvbb
Đây là plugin loại bỏ tiếng việt có dấu khỏi url, áp dụng cho các bản vBB từ 4.1.10 trở lên, charset UTF-8.
Kể từ 4.1.10 các bạn sẽ không cần phải sửa file nếu muốn loại bỏ dấu ở url
Have Fun!!
 
Bên trên