Plesk - Thiết lập quyền (Permission) Read,Write - Cách Chomd trong Host Win

iLoVeU

Moderator
Plesk - Thiết lập quyền (Permission) Read,Write trong Plesk Hosting Control

Hướng dẫn đơn giản nhất cách thiết lập quyền truy nhập File (CHMOD) dùng trình quản lý hosting windows của Vianbits.com (Plesk).
Bài viết này hữu dụng cho khách hàng muốn tự upload website hoặc với khách hàng là lập trình viên. Cũng với bài viết này bạn sẽ dễ dàng thực hiện các tác vụ cần thiết về phần quyền để cài đặt các "Diễn đàn", CMS, ...
1. Sau khi đăng nhập cPanel, bấm vào biểu tượng "File Manager"
pleskpermission1kt5.jpg


2. Website của bạn thực sự chạy từ thư mục httpdocs, đây là thiết lập mặc định của Plesk, do vậy bạn cần vào thư mục này để thực hiện các thay đổi cần thiết của mình.

pleskpermission2zy2.jpg

3. Chuyển đến thư mục chứa file bạn cần thay đổi quyền: bằng cách bấm lên các biểu tượng thư mục màu vàng. Khi thấy được file cần thiết, bấm lên biểu tượng ổ khóa để thay đổi quyền truy nhập vào file (xem hình minh họa: ở ví dụ này tôi muốn thay đổi quyền truy nhập cho thư mục "images", tuy nhiên bạn có quyền thay đổi theo ý bạn và có thể thay đổi quyền cho file chứ không riêng gì thư mục)

4. Đánh dấu vào từng mục quyền để lập quyền cho File. Một số nguyền tắt thiết lập quyền:
- Danh mục quyền: 3 quyền (đ/v file) là Đọc (Read) / Ghi (Write) / Xử lý (Execute)
- Phân làm 3 nhóm: Owner (chủ quản) / Group (những người cùng nhóm với Owner) / Others (những người khác nhóm với chủ quản).
* Người dùng khi duyệt file trên trình duyệt bị tác động bởi nhóm Others. Nếu bạn bỏ thiết lập quyền cho nhóm này thì khi truy nhập vào file sẽ hỏi (đòi) User/Pass để cho Owner hoặc Group truy nhập.
* Bạn thường thiết lập thuộc tính 777 cho 1 file để cho phép nó được ghi, điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều có quyền ghi lên file. Tuy nhiên bạn chỉ cần set = xx7 thì file đó cũng có thể được ghi hoặc x77 vì đôi khi PHP (hay ASP...) có cái user riêng để dùng cho các lệnh ghi file.
pleskpermission3sv7.jpg


chitietch6.png


Sau khi lựa chọn quyền thích hợp, chỉ cần .............. “OK”.


Đọc ký hướng dẫn trước khi hỏi, Đây là bản Parallels Planel truyền thống, với 1 số bản Parallels Planel khác nhau thì nó hơi khác 1 chút. Tú đã thử làm với Parallels Planel 9.0.1 Nó cũng hơi khác, cần hỗ trợ gửi bài viết luôn tại đây, vui lòng đọc kỹ.

Chúc bạn thành công.

Host Win của Tú : http://caotu.org quảng cáo tí :colendi:

Đây là video hướng dẫn: Cập nhật 29/11/2009
http://hostno1.vn/chmod/chmod.swf
 
Bên trên