Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học Hữu Cơ

iLoVeU

Moderator
Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học Hữu Cơ>.

Phương pháp giải bài tập hoá học Hữu cơ
Mục lục I
HƯỚNG DẪN CHUNG
1 PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC
2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐƯỢC TỐT
4 CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TẬP TRÊN LỚP
5 CƠ SỞ THỰC TIỄN II 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG
1 THUYẾT CẤU TẠO HÓA HỌC 
2 ĐỒNG ĐẲNG – ĐỒNG PHÂN
3 CÁC LOẠI CÔNG THỨC HÓA HỮU CƠ
4 TÓM TẮT HÓA TÍNH CÁC HYDROCACBON 5 ĐIỀU CHẾ CÁC HYDROCACBON III BÀI TẬP GIÁO KHOA
1 BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC CẤU TẠO – ĐỒNG ĐẲNG – ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP
2 CHUỖI PHẢN ỨNG – ĐIỀU CHẾ
3 TÁCH – TINH CHẾ
4 NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT
5 BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG GIỮA
DOwnload

Định dạng File .prc .
Các bạn phải sử dụng phần mềm này để đọc file .prc (Mobipocket Reader 5.2)
Download phần mềm này và xem thêm thông tin tại:

http://tuoitredonganh.net/diendan/showthread.php?p=11724#post11724
 
Bên trên