Phần mềm học luật giao thông Offline

administrator

Administrator
Staff member
Phần mềm học luật an toàn giao thông, đây là một phần mềm khá hay, mình cũng đi tìm cho ông anh, vì anh ấy thi trượt do thiếu 5 câu.
Tiện đây mình Upload lại nó lên chia sẻ cho anh em lienha.net

Demo các bạn nhìn hình đính kèm phía dưới.
Dạng file .zip, giải nén nó ra và chạy file ATGT2008.exe để khởi động trương trình.
DUng lượng 1,27 MB
 
Bên trên