Patin Đông anh: nhảy múa trên chiếc giày 4 bánh

walkmensky

Thanh Niên Xóm
Đông anh CÁc Em nào Đam Mê ,sở thích: Nhảy múa,lả lướt trên Chiếc giày 4 bánh.Mới tập hoặc đã Biết,đã có giày hoặc có ý đinh mua thì Pm "yahoo: walkmensky" Để lập team Đông anh.địa điểm Tập là đuong phố Tr THPT Đông anh.vào các Buổi chiều khi Học sinh tan Học hết..........
 
Bên trên