onE...l0vE......:((

[C]ry

Thanh Niên Xóm
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAWOA7||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
clip path 1...........................
còn đây là bản full nhạc ............
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS9kZC81ZGQyMzk0OWE1ZGYyNWYxMzlmNDAxMDg4ZmZjODQxNy5cUIbaBmUsICDN8T25lIExvInagaMEdmV8U3VraSAmIEcUIbaBhaGl8dHJ1ZQ[/FLASH]
:22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157:
clip full nè ko up lên đc thông cảm
http://video.baamboo.com/watch/5/video/1067152/phim-video-clip-One-Love-.html
:22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157:
 

L-Kyn

Thanh Niên Xóm
tỚ xỜ tEM tEM nHÁ....................bÀi nAz kó ng poSt ui mAK.................:))
 
Bên trên