[Official MV] Như Vậy Nhé [Rap Ver] - LJ

[DT] Sâu Róm

Fly so High
Như Vậy Nhé [Rap Ver] - LJ

Video
[video=youtube;Bz4ilmace28]http://www.youtube.com/watch?v=Bz4ilmace28&feature=player_embedded[/video]


Audio
[audio]http://taxi.rap.vn/h2love142/LJ-NhuVayNhe.mp3[/audio]
 
Bên trên