Ô Long Viện ( tập 153) Kung Fu quét rác

Nobita

Người của công chúng
Anh tài ở khắp nơi đua nhau trổ tài, trong đó có vài món kung fu quái dị.


kái nèk xem hài wa''
 

L-Kyn

Thanh Niên Xóm
hAz quÁ.....................................:)):)):))....................................
 

DunG kẹO

c0n gÁi Bi Kul
dc nkÓe .............................................
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
:hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho::hoanho:
 
Bên trên