Nội quy, giới thiệu về box TTDA Group.

administrator

Administrator
Staff member
TTDA Group, Tên box được admin tạm đặt.
Mục tiêu của box:
Là nơi để các nhóm, hội trên TTDA sinh hoạt và hoạt động.

Diễn đàn có chức năng tạo hội, tạo nhóm , chính vì vậy cũng cần có 1 box để các nhóm có thể quảng bá, thu hút thành viên.

Ngoài ra diễn đàn sử dụng hệ thống Zen ảo, đây là tiền tệ ảo trên diễn đàn do đó box cũng là nơi chúng ta bán các quà tặng ảo, do BQT diễn đàn tạo ra nhắm mục đích làm diễn đàn "hấp dẫn" hơn. Đi liên với xu thế của tuổi TEEN.

Tóm gọn, nội dung của box TTDA Group:
  • Trao đổi thảo luận về chức năng Nhóm, Hội ảo trên diễn đàn
  • Các thành viên tụ tập, giao lưu với nhau để tổ chức các buổi offline nhỏ quy mô "tự tui".
  • Trao đổi, mua bán, các hoạt động sử dụng Zen ảo trên diễn đàn


Box chỉ lưu trức các bài viết thuộc 3 chủ đề trên, mọi bài viết, nội dung khác các bạn post ra chuyên mục phù hợp.
 
Bên trên