Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi (Remix) - Ưng Hoàng Phúc

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi (Remix)
Ưng Hoàng Phúc
Hòa Âm - Phối Khí : Phúc Bồ[AUDIO]http://taxi.rap.vn/vip_03/12/NoiNhoNoiConTimMoCoi2010_UHP.mp3[/AUDIO]

Nghe Toàn Bộ
[Album] Greatest Hits (Offline Version)
Ưng Hoàng Phúc
Nhìn Lại...Tôi Đi Tìm Tôi 2010

Click:
Mã:
http://ladykillah.com/f/showthread.php?p=200542#post200542
 
Bên trên