nỗi đaU ...

zYn.sEx

Thanh Niên Xóm
• Mún khóc ....

......Nhưng thôi .........

......Sẽ ko khóc ........

• Mún giận dỗi .....

.....Nhưng thôi ......

.....Sẽ tha thứ ........

• Mún níu kéo ......

.....Nhưng thôi .......

....Sẽ thã lõng ........

• Mún nắm tay ......

....Nhưng thôi ......

....Sẽ buôn tay .......

• Mún wan tâm .....

....Nhưng thôi ....

....Sẽ bõ mặc .......

• Mún có........

....Nhưng thôi ......

.....Sẽ từ bõ .......

bít .......tất cã .....ko còn là cũa riêng em nữa.........

•Đã mất hết nìm tin về cuộc sống ........

•Bắt đầu buôn xuôi mọi thứ.........

•Ko mún làm phiền đến ai nữa.......

•Ko còn mún là gánh nặng cũa ai nữa ....

•Ko còn mún wan tâm đến ai nữa......

•Ko còn mún đặt hy zọng zào 1 thứ nào nữa .......

•Sẽ bắt đầu ko còn 1 đứa ngốc đễ người ta chê cừi ......

•Ko còn là 1 đứa ích kĩ ..........

•Chấm dứt nước mắt ........

•Ko bao h ........

•khiến trái tim ai bị tỗn thương .........


•Em biết .........

...[Ngày ....mai]...

em lại là chính em - đi trên con đường em đã chọn...

anh sẽ lại là chính anh - đi trên con đường anh đã đi và thầm chúc anh vữg bước.......

sẽ chẵng bao giờ cùng nhau ở điểm giới hạn của con đường ...mãi mãi vô hạn...
cảm ơn nhé - cảm ơn đã bên e - và từ đây e sẽ del a khỏi cđ e - hãy đi đi ......
 

zYn.sEx

Thanh Niên Xóm
hay thế!
copy ở đâu ra đấy bạn!
:P:P:P!................
cóp trong đầu zYn nè =)) ......................................:22124305-2-20R17::22124305-2-20R17:

---------- Post added at 02:40 PM ---------- Previous post was at 02:39 PM ----------

cÓ ck đÂy vk khÔng phẢi lO gì hết :-"_________________________________:soiden::soiden::soiden::soiden:
vầg ạk ...................................................ck hấp =)) :22124305-2-20R17::22124305-2-20R17:
 

bboy_pig_mtf

Thanh Niên Xóm
cóp trong đầu zYn nè =)) ......................................:22124305-2-20R17::22124305-2-20R17:

---------- Post added at 02:40 PM ---------- Previous post was at 02:39 PM ----------vầg ạk ...................................................ck hấp =)) :22124305-2-20R17::22124305-2-20R17:
ô hay nhỉ! đầu zin như cái ổ cứng máy tính ý!
:D:D:D:D
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
Có vẻ kìm nÉn cảm xúC quÁ nhỉ:22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157:
 

zYn.sEx

Thanh Niên Xóm
ô hay nhỉ! đầu zin như cái ổ cứng máy tính ý!
:D:D:D:D
ô....zYn học chuyên văn mờk lị :)) ......................................:22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229:

---------- Post added at 02:48 PM ---------- Previous post was at 02:43 PM ----------

cÒn khủNg hƠn mÁy tính =]____________________________:xucdongqua:
b-( đấm cho phát giờ ...ck vs con tối cho nằm ngoài đườg =)) :soiden::soiden::soiden:

---------- Post added at 02:48 PM ---------- Previous post was at 02:48 PM ----------

Có vẻ kìm nÉn cảm xúC quÁ nhỉ:22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157:
ô ...tks U ...............so mUck .............................:22124305-2-255Z::22124305-2-255Z::22124305-2-255Z:
 

sjga_da

Thanh Niên Xóm
Mún khóc ...QUÁ.

......Nhưng thôi .........KO KHÓC DƯỢC VÌ ĐÃ HẾT NƯỚC MẮT

......Sẽ ko khóc ........NỮA VẬY

• Mún giận dỗi .....CÁI TAY NGƯỜI YÊU :o3TRẾT

.....Nhưng thôi ......KO CHẤP :o3

.....Sẽ tha thứ ........CHO NÓ

• Mún níu kéo ......THỜI GIAN

.....Nhưng thôi ....... BẤT LỰC

....Sẽ thã lõng ........NÓ RA ĐỂ CHO NÓ TRÔI TỰ NHIÊN
NHƯ VỐN DĨ NÓ VẪN THẾ

• Mún nắm tay ......THẬT CHẶT ĐỂ BÓP LÁT " QUẢ CAM"

....Nhưng thôi ......NÓ nhO QUÁ

....Sẽ buôn tay .......THÔI KO BÓP NỮA NÓ ĐÃ ĐAU LẮM RỒI THA CHO NÓ=))

• Mún wan tâm .....XEM NÓ CÓ SAO KO ??

....Nhưng thôi .... KO XEM NỮA VÌ NGAI;));));))8-}8-}8-}8-}

....Sẽ bõ mặc .......KỆ NÓ TỚI ĐÂU THÌ TỚI

• Mún có........TIỀN

....Nhưng thôi ......CHẤP NHẬN ĂN BÁM VÌ VẪN CÒN LÀ H/S MÀ

.....Sẽ từ bõ .......HIX

bít ...TÌNH VÀ TIỀN....tất cã ...XẼ..ko còn là cũa riêng em nữa.........ĐÀNH CHỊU

•Đã mất hết nìm tin về cuộc sống ........VÌ KO TÌNH KO TIỀN

•Bắt đầu buôn xuôi mọi thứ.........o:-)

•Ko mún làm phiền đến ai nữa.......NHẤT LÀ NÓ :o3

•Ko còn mún là gánh nặng cũa ai nữa ....GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG

•Ko còn mún wan tâm đến ai nữa...... VÀ SẼ CHẲNG AI CÒN QUAN TÂM ĐÉN MÌNH DƯỢC NỮA
....ĐI ĐAY

•Ko còn mún đặt hy zọng zào 1 thứ nào nữa ....... EM DEL ĐAY HIXHIXHIX

•Sẽ bắt đầu ko còn 1 đứa ngốc đễ người ta chê cừi ......

•Ko còn là 1 đứa ích kĩ ..........

•Chấm dứt nước mắt ........

•Ko bao h ....... YÊU NỮA

•khiến trái tim ai bị tỗn thương .........RẤT NHIỀU


•Em biết .........EM SAI

...[Ngày ....mai]... CÙNG LẮM THÌ TRONG TƯƠNG LAI

em lại là chính em - đi trên con đường em đã chọn...

anh sẽ lại là chính anh - đi trên con đường anh đã đi và thầm chúc anh vữg bước.......ĐỂ KO CÒN PHẢI ĐI = 4 CHÂN NỮA

sẽ chẵng bao giờ cùng nhau ở điểm giới hạn của con đường ...mãi mãi vô hạn...
cảm ơn nhé - cảm ơn đã bên e - và từ đây e sẽ del a khỏi cđ e - hãy đi đi ......CUTBYE
:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h
:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-sso:-)o:-)o:-)o:-)o:-)o:-).......................ĐỪNG BẠN ƠI ........OH.......NOoooo................
[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<
[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
Bên trên