Nơi Anh Chờ Em - Cao Thái Sơn

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
Nơi Anh Chờ Em
Cao Thái Sơn​

[AUDIO]http://taxi.rap.vn/vip_03/NoiAnhChoEm_CaoThaiSon.mp3[/AUDIO]
 
Bên trên