Nỏ Thần An Dương Vương Đâu roài

Vô Tình Yêu

Administrators
Đang dạy lịch sử, thầy giáo thấy Tèo ngủ gật bèn hỏi:

Thầy: - Tèo, cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Tèo (ngơ ngác): - Dạ, em không... không lấy ạ!
Thầy: - Tôi không đùa, hãy trả lời nghiêm túc!
Tèo: - Nghiêm túc đấy ạ! Em thề là em không lấy!

Vừa lúc hiệu trưởng ngang qua, thầy nói ngay:

Anh ạ, học sinh bây giờ loạn quá! Hỏi ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương vậy mà cũng không biết!

Hiệu trưởng: "Suỵt! Có chuyện ấy à? Để tôi cho điều tra thế nào cũng biết! Dù gì trường ta cũng là trường tiên tiến mà, làm lớn chuyện mang tiếng lém!!!"
 
Bên trên