Nkư vậy nké - Khắc việt

ʚɞ KúN ʚɞ

Thanh Niên Thôn
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW69AO9W||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
Nkìn tkấy nút tks ckưa ạ
 

Smile♥Love

Thanh Niên Thôn
hay ghê .
:22124305-2-1101436::22124305-2-1101436::22124305-2-1101436::22124305-2-1101436:
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
[MARQUEE]cũ ùi post lại À..........@-)
:22124305-2-514064::22124305-2-514064::22124305-2-514064::22124305-2-514064:[/MARQUEE]

---------- Post added at 08:58 AM ---------- Previous post was at 08:57 AM ----------

hay ghê .
:22124305-2-1101436::22124305-2-1101436::22124305-2-1101436::22124305-2-1101436:
[MARQUEE]đổi ngAY kái dANh hiẹu cá nhân đi...........@-)
:22124305-2-WFB::22124305-2-WFB::22124305-2-WFB:[/MARQUEE]
 
Bên trên