Những "trái tim" khổng lồ giữa thiên nhiên

Đảo san hô hình trái tim ở Australia.


Đảo Tupai, tại Polynesia, Pháp.


Đảo Coeur de Voh, ở New Caledonia thuộc châu Á - Thái Bình Dương.


Hòn đảo tại vùng ngập mặn sông Vaza-Barris ở Brazil.


Rừng ở rìa hồ Walchen trong dãy An-pơ, Bavaria, Đức


Hồ nước ở Schoenberg, Đức.


Một đồng cỏ ở làng Trittau, gần Hamburg, Đức.


Đẹp +...:22124305-2-502L8::22124305-2-502L8::22124305-2-502L8:
 

ßÃd…ß•Ÿ

nghiỆn nhẸ
đẸp vãi :22124305-2-10W26::22124305-2-10W26:
thanks bạn nÁ ;;)
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
hỵ hỵ
đệp ế
:22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353:
 

DunG kẹO

c0n gÁi Bi Kul
Ố Ồ Ô đẹp nhỷ ......................................................................
 

ʚɞ KúN ʚɞ

Thanh Niên Thôn
oa......................đẹp nhể..........................................................
 

-:I:zu:-:zu:I:-

Thanh Niên Xóm
đẹp đẹp az...thích cái thứ 2 thanks nữa az...................................................:xucdongqua::xucdongqua:
 
Bên trên