Nhưng động vật kỳ lạ ...

yellow_monkey

Thanh Niên Xóm
Con vật 2 đầu :
2headedsnake4jd.jpg

2headedtortoise.jpgCon vật có kích thước to lơn...:
646lbsfreshwaterfishxbk1020630.jpg

02005350339009vb.jpg

big18fg3aw.jpg
big28pk5nz.jpg


:19::19::19::19: Nhin thấy lạ không bạn...

Anh ta thật là gan...
cougar46051jw.jpg
 
Bên trên