Như vậy nhé rap version Danny ft Tzen

Danny

Thanh Niên Xóm
[AUDIO]http://mp3.ladykillah.com/LadyKillah/nhuvaynhe_6.mp3[/AUDIO]

Mix by Tzen
Tư viết ver rap
Ae vao thưởng thức chém nhẹ thôi nhé
 
Bên trên