Những thuật gia của thế kỷ ! ko vào tiếc ráng chịu !

Smile♥Love

Thanh Niên Thôn
[YOUTUBE]bl5SaNBjLhg&feature[/YOUTUBE]
thấy hay thỳ thanks cho mỳnh naz :x
 

♥Chàng trai♥

MTF CỜ zIu :">
bỌn nềy lÀm trÒ hề gì vẬy ta ;))
:22124305-2-629120::22124305-2-629120::22124305-2-629120::22124305-2-629120::22124305-2-629120::22124305-2-629120:
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
Ơ
chỶ đẤm vỚi đÁ thẾ thUi à
đẤm thẾ chỶ đAu mình thÔi chỨ người nỘm đÂu biẾt đAu
khỐn khỔ cÁi cuỘc đời
 

L-Kyn

Thanh Niên Xóm
nHƯ diỄn hÀi ý..............................................................
 

H.Kít

...BÁn ĐỒng nÁt Ý Muk..
Híc híc đây là cái gì thế nhỉ híc híc chả hiểu cái gì cả .......................
 
Bên trên