Nhìn Tuởng Văn nhưng mà là Bài Tập Đếm của các Cháu Nhỏ !!!

VANNGO

Thanh Niên Xóm
NHẤT LỘ LỘ / Nhị Không Không / Tam Thông Thông / Tứ Tứ Hiểu . --- Mà rằng :: Thấy vẻ liễu yếu đào thơ / Đêm mơ , thấy cảnh năm nào lại qua / Đã ra , lại đứng mãi xa / Làm hoa cả mắt , làm vòng cả chân !!! ---- Nghĩ mà thấy thật Trớ Trêu .
 
Bên trên