nhạc hàn hay wa' ni` ~~> nghe không bít chán

Mr.King

Nhìn Cái Giề
[YOUTUBE]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j9oYmI82d3E&color1=0xb1b1b1&color2=0xd0d0d0&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j9oYmI82d3E&color1=0xb1b1b1&color2=0xd0d0d0&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]


văn hóa nút thank ~~> clcik thank nếu thếy hay
 
Bên trên