Nguyên tố thứ 112 trong bảng tuần hoàn hóa học

admin_dream

MR. ß €'Ø
Nguyên tố mới nhất và nặng nhất trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đã chính thức được đặt tên Copernicium để bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus.

Tháng trước, Liên đoàn Hóa học tinh khiết và Ứng dụng quốc tế (IUPAC) đã công nhận sự ra đời của nguyên tố 112 trong công văn gửi tới nhóm các nhà phát minh do giáo sư Sigurd Hofmann lãnh đạo, đồng thời đề nghị họ nhanh chóng đặt tên cho đứa con tinh thần của mình.

Nhóm nghiên cứu dưới sự lãnh đạo của giáo sư Sigurd Hofmann - làm việc tại Trung tâm nghiên cứu ion nặng ở Darmstadt (Đức) - đã chứng minh sự tồn tại của các nguyên tố mới có số nguyên tử từ 107-111. Chúng được biết đến như là những nguyên tố siêu nặng. Để tạo ra nguyên tố số 112, Hofmann cùng các cộng sự đã sử dụng công cụ tăng tốc hạt dài 120m bắn chùm tia chứa ion kẽm vào nguyên tử chì. Hạt nhân của hai nguyên tố này kết hợp cùng nhau để tạo ra hạt nhân của một nguyên tố mới.

Thoạt đầu, IUPAC tạm đặt tên cho nguyên tố mới là ununbium - theo tiếng Latin có nghĩa là 112. Nay, IUPAC đã chính thức công nhận tên Copernicium theo đề nghị của nhóm các nhà khoa học tạo ra nó. (Theo LiveScience)
 
Bên trên