người hà nội.........

tiny

Bang Chủ Bang Đú Đởn
[Flash]http://video.zing.vn/player/flvPlayer.swf?autoplay=false&xmlFile=7ZDDFCB^^54e68bfcb16dca82f96b41687083509c&embed=1[/Flash]

Edit link by Caotu

lỗi kĩ thuật Soryy cả nhà :eek:nion-head14::eek:nion-head14::eek:nion-head14:
 
Bên trên