Ngược đãi trẻ em nè !!!

Mr...

Thanh Niên Xóm 

Ông Xuân Tiến

Thanh Niên Xóm
Hay kinh khủng
không nói được gì nữa
Thank thôy
 

administrator

Administrator
:eek:nion-head29:Giờ mới để ý thấy bài này,:kinhlup:
TỚ cũng thank cho chủ topic lấy tinh thần post tiếp.
Ảnh trông ngộ quá.
 
Bên trên