Ngược đãi trẻ em nè !!!

Mr...

Thanh Niên Xóm
12312252211595_yume_photo.jpg12312252191637_yume_photo.jpg12312252125518_yume_photo.jpg12312252106269_yume_photo.jpg12312252082633_yume_photo.jpg


12312252022909_yume_photo.jpg


12312252002942_yume_photo.jpg


123122519834_yume_photo.jpg12312251959286_yume_photo.jpg


12312252142938_yume_photo.jpg
 

Ông Xuân Tiến

Thanh Niên Xóm
Hay kinh khủng
không nói được gì nữa
Thank thôy
 

administrator

Administrator
Staff member
:eek:nion-head29:Giờ mới để ý thấy bài này,:kinhlup:
TỚ cũng thank cho chủ topic lấy tinh thần post tiếp.
Ảnh trông ngộ quá.
 
Bên trên