Nghệ Thuật Vẽ Graffiti Đường Phố

Bizy

Thanh Niên Xóm


 

Mr...

Thanh Niên Xóm
hay đấy !!! có khi mình cũng đi học vẽ nhi? :eek:nion-head48::eek:nion-head48:
 

Bizy

Thanh Niên Xóm
mình thấy thích nhất là cách vẽ những con mắt của họ như thật luôn đẹp dã man:eek:nion-head32:
 

Bizy

Thanh Niên Xóm
những đôi mắt vẽ rất có hồn , không như những bức vẽ galfity khác
 
Bên trên