Nghệ Thuật Vẽ Graffiti Đường Phố

Bizy

Thanh Niên Xóm
03.jpg

02.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg
 

Mr...

Thanh Niên Xóm
hay đấy !!! có khi mình cũng đi học vẽ nhi? :eek:nion-head48::eek:nion-head48:
 

Bizy

Thanh Niên Xóm
mình thấy thích nhất là cách vẽ những con mắt của họ như thật luôn đẹp dã man:eek:nion-head32:
 

Bizy

Thanh Niên Xóm
những đôi mắt vẽ rất có hồn , không như những bức vẽ galfity khác
 
Bên trên