Ngắn chẳng tày gang

Đức_Saker

Thanh Niên Xóm
[FLV]<embed src='http://thethao.dec.vn/mediaplayer/mediaplayer.swf' width=520 height=360 allowfullscreen=true type='application/x-shockwave-flash' wmode=transparent flashvars='&file=http://thethao.dec.vn/advAssets/Assets/News/26112008/Chahieugi.flv&displayheight=360&image=http://thethao.dec.vn/advAssets/Assets/News/26112008/Funny_wallpapers_to.jpg&autostart=true'/>[/FLV]


hay không pạn
 
Bên trên