"Ngậm Ngùi vì 1 cơn mưa" p.t.l..." (demo)

[AUDIO] http://www.fileden.com/files/2008/10/18/2149051//ngam ngui.mp3
[/AUDIO]
Ngậm Ngùi vì 1 cơn mưa
tb: phạm Triệu lOng
st: Lê chí trung
 
Bên trên