nEw ... 4r vÃi chưởg

tỸn Tồ

Tôi là một thằng TỒI
bạn này bữa vãi Hà :22124305-2-31c51::22124305-2-31c51::22124305-2-31c51:
 

Kenji ĐếLong

Quy Ẩn Giang Hồ !
Bạn ý bị chê, bạn ý bực, kệ người ta, bổng chen vào làm gì hả bổng. Đơn giản người ta nghĩ người ta không kém ai nên không chịu đc lời chê bai, thế thôi. Bạn ý bực, không biết nói ai đành nói ...... cả 4rum vậy.
 
Bên trên