nếu làm smol thi sẽ đươc gì

bboybreak

Nhìn Gì
minh chuyên về lĩnh vực hiphop và phần mềm điện thoại phần mềm pc..nếu cần gì mình có thể nói chuyện với nhau..ok..add nick chát minh vao nhé..deptrai_datai2002:tungtang:
 
Bên trên