Nếu anh lấy được nàng...

Djcongtu

Xì Ke nhất X0m
Nếu anh lấy được nàng...


Nếu mà anh lấy được nàng - Anh thề cùng lúc chẳng mang hai… bồ.


Nếu mà anh lấy được nàng
Anh nhận rửa bát, rửa 'hàng' anh luôn
Nếu mà anh lấy được nàng
Càng yêu, cổ sẽ ngày càng dài ư?
Nếu mà anh lấy được nàng
Thì con rắn ấy thành 'hàng thật' ngay
Nếu mà anh lấy được nàng
Bên nhau chung một giấc vàng say sưa
Nếu mà anh lấy được nàng
Anh thề cùng lúc chẳng mang hai… bồ :soquaco:
 
Bên trên