Need a Dollar- Lil One

♥-K'R

OFFLINE Forever
[AUDIO]http://streaming.sannhac.com/mp3_file/1120000/1110107/m6828_1281452661.mp3[/AUDIO]
Lyric :
I need a dollar blah blah blah
And if i share wit u my story would u share your dollar with me

Share yo money
Lemme tell my story
Used to be
Rich
Everybody loved me , when they saw me they asked
" How r u ? "
Damn my life and my wife were so beautiful
Found myself was so powerful
But one mistake i made was
****in'
****in' ****in' i kept on ****in'
vWith no condom !!
Oh

Then the first one was born
I saw no problem and the ****in' was goin' on
The second the third.....,
given birth
I knew i couldn't
Raise them all
But god damn it couldn't control my balls
So u see
Now i'm sittin' here
Beggin' for a dollar
will u share ?
yeah
I told u my story
So please all day sittin' here
a dollar will u share ?


Tạm dịch

Tôi cần 1 đô la blah blah
Nếu tôi kể cho bạn chuyện của tôi
bạn sẽ chia sẻ 1 đô của bạn vs tôi chứ ?

Chia sẻ tiền đi
để tôi kể cho bạn chuyện của tôi
Đã từng
giàu có
và ai cũng yêu mến tôi
khi gặp tôi họ đều hỏi " bạn khỏe không "
*** mẹ , đời tôi và vợ tôi vốn rất là đẹp
và thấy mình thật là quyền lực
Nhưng có 1 lỗi mà tôi đã phạm phải là
Đyt Đyt ...
mà đéo dùng bao

Đứa đầu tiên ra đời
tôi thấy đếu sao và tiếp tục ịt
RỒi thứ hai thứ 3 ....
TÔi biết là tôi ko thể
nuôi tất cả nhưng mà
Mả mẹ nó , đếu thể nào kiểm soát zái của mình >"<
Nên anh thấy đấy
h tôi ngồi đây xin từng đô
cho tôi nhé ?
yeah
tôi đã kể câu chuyện của mình
ngồi đây cả ngày rồi
xin anh hãy chia sẻ với tôi ...
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
:22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635:
 
Bên trên