Năm 2010, huyện Đông Anh phải phê duyệt xong đề án xây dựng nông thôn mới

iLoVeU

Moderator
(HNM) - Ngày 9-9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) Hà Nội đã kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại huyện Đông Anh. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng BCĐ chương trình xây dựng NTM Hà Nội yêu cầu, trong tháng 10, Đông Anh phải hoàn thành rà soát, thống kê các chỉ tiêu ở 23/23 xã, thị trấn và cuối năm 2010, UBND huyện phải phê duyệt xong đề án xây dựng NTM của các xã.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về triển khai xây dựng NTM. Tăng cường đầu tư hệ thống giao thông, thuỷ lợi và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác hiệu quả đất đai vùng trũng, vùng đồi, chuyển từ sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hoá. Tăng cường đào tạo nghề cho nông dân trong độ tuổi lao động. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách, địa phương phải phát huy tối đa nguồn lực của nhân dân và doanh nghiệp. Quá trình triển khai, huyện Đông Anh phải xây dựng kế hoạch, lộ trình rõ ràng.

Đào Huyền
 
Bên trên