[MV] Where Is Your Dream - Njay ft. Antoneus Maximus

Dũng Xoăn

DaExpress
[E]http://www.youtube.com/watch?v=pyAHzjZFIks[/E]


Dream a little dream.
It's time to make it happen.
Life is way too short for you to sit and do nothing.
Get on your feet.
Lets put your dreams in action.
Look up to the sky .
Reach for the stars and grab them.
You only get .
Only get one life.
Sometimes,
S ometimes you got to stand and fight.
No need to care what the haters have to say.
Follow your dreams wake up.
And do it your way.
Njay Nguyen: Lời 1 :
Ngày rồi vụt tàn hạ màn đêm xuống.
Rồi làm việc hàng ngày dù không hay muốn.
Chẳng cần đến gần những lần đỡ nâng , không quan tâm ai không liên quan đến.
Trong, đêm, cơn say vội lay, cho đôi tay buông xuôi trong làn khói bay.
Chẳng muốn biết chẳng thấy tiếc nhưng tháng năm vụt qua trong tay ta ước mơ đã không còn.

Điệp khúc :
Cơn mơ hôm qua nay như dần xa.
Thẫn thờ như xung quanh chỉ mình ta.
Vẫn vơ cho hôm nay trôi nhẹ qua
Như đam mê bao lâu chôn sâu, where’s your dream ?

Đôi khi, cho vệt khói bay lên cho
Trôi đi, bao lời nói gây âu lo
Đôi mi, chỉ muốn hôm nay qua nhanh
Cho cơn mơ hôm qua trôi xa, where’s your dream ?
You're workin' 9 to 5,
Like a robot.
Punchin' in the time clock.
Mad at the world.
Cause you hate your job.
Time to break free.
Unplug from the matrix.
Remember the dream.
Get back to the basics.
You only get .
Only get one life
Sometimes,
So metimes you got to stand and fight.
No need to care what the haters have to say.
Follow your dreams wake up.
And do it your way.
Njay Nguyen: Lời 2 :
Ngày lại ngày chẳng còn ước muốn.
Ngày dần về chiều mà chẳng thèm buồn bước xuống.
Vẫn nằm vẫn thầm ngấm ngầm nỗi đau, không cho ai hay không ai hay bít
Trong, đêm, cơn say vội lay, cho đôi tay buông xuôi trong làn khói bay
Chẳng muốn biết chẳng thấy tiếc nhưng tháng năm vụt qua trong tay ta ước mơ đã không còn

Điệp khúc :
Cơn mơ hôm qua nay như dần xa.
Thẫn thờ như xung quanh chỉ mình ta.
Vẫn vơ cho hôm nay trôi nhẹ qua
Như đam mê bao lâu chôn sâu, where’s your dream ?

Đôi khi, cho vệt khói bay lên cho
Trôi đi, bao lời nói gây âu lo
Đôi mi, chỉ muốn hôm nay qua nhanh
Cho cơn mơ hôm qua trôi xa, where’s your dream ?
Njay Nguyen is typing...
Njay Nguyen: Giang tấu:
Chỉ là vết khói.
Bao nhiêu lời nói.
Chẳng cần biết.
Chỉ muốn hôm nay trôi. Where’s your dream ?
 
Bên trên