Mục sự kiện và bình luận=??

aries

Thủ lĩnh Tinh Thần Aries
Đây là chuyên mục dành cho bình luận các sự kiện,bài viết các câu nói, các cách ứng xử trong cuộc sống.:stressoi:
Các bạn chắc biết rõ điều này! Thế nên yêu cầu những bạn không cảm thụ được hoăc thậm chí là không đọc! Không spam lung tung nếu muốn spam thì sang chuyên mục khác.:uckochiudc::thedo:
Thêm một yêu cầu nữa là khi vào chuyên mục này các bạn nên viết đúng phông chữ "arial".:thacmac::stressoi:
 
Bên trên