Mưa hay nước mắt

Djcongtu

Xì Ke nhất X0m
Cơn mưa đến rồi...!
Mang đến...bao xúc cảm trộn lẫn...những hoài niệm cứ ùa về...xót xa...
Dù đã cố gắng,vẫn không thể nào ngăn nổi nước mắt ngừng rơi....
Lau nhẹ....Vẫn ứ tràn...Tràn mãi...Chảy mãi....Thấm sâu vào tận tim...Mặn mặn....
Không hiểu vì sao...Nó không thể nào ngừng...Nước mắt lã chã như mưa...mưa hoà vào nước mắt...
Đôi lúc nước mắt và mưa hay bị nhầm lẫn.
Khóc dưới mưa.Nước mắt hóa mưa.Mưa trong lòng...trong tim...trong tâm khảm...

Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt
Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa?

Lạnh lùng là những giọt mưa
Ấm nồng hơn đôi chút chính là nước mắt
Nhưng ...
Có đôi khi giọt nước mắt cũng thật lạnh lùng
Và ..
Có đôi khi giọt mưa cũng ấm nồng đến lạ......

Nước mắt không màu,bởi vậy có nhiều người thích khóc dưới mưa,Lúc đó.Không ai có thể biết họ yếu đuối. Chúng đều như nhau,đều chan hòa hương vị buồn nhiều hơn cả.
Có người hỏi mưa và nước mắt bên nào nặng hơn?

Có thể là nước mắt...bởi nước mắt thì mặn
Có thể là mưa...bởi mưa mang những bụi trần .....
Mưa hiểu ý nghĩa của từ "hạnh phúc"
Còn nước mắt hiểu ý nghĩa của từ "chia tay"
Chỉ có một điểm chung duy nhất giữa chúng: Mưa và nước mắt...rơi xuống...vỡ òa...không thu lại được!

Mưa, mỗi người đã đếm được bao nhiêu cơn mưa đi ngang đời mình?
Nước mắt,đã bao lần nước mắt tuôn rơi?


Cơn mưa đến rồi...!
Mang đến...bao xúc cảm trộn lẫn...những hoài niệm cứ ùa về...xót xa...
Dù đã cố gắng,vẫn không thể nào ngăn nổi nước mắt ngừng rơi....
Lau nhẹ....Vẫn ứ tràn...Tràn mãi...Chảy mãi....Thấm sâu vào tận tim...Mặn mặn....
Không hiểu vì sao...Nó không thể nào ngừng...Nước mắt lã chã như mưa...mưa hoà vào nước mắt...
Đôi lúc nước mắt và mưa hay bị nhầm lẫn.
Khóc dưới mưa.Nước mắt hóa mưa.Mưa trong lòng...trong tim...trong tâm khảm...

Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt
Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa?

Lạnh lùng là những giọt mưa
Ấm nồng hơn đôi chút chính là nước mắt
Nhưng ...
Có đôi khi giọt nước mắt cũng thật lạnh lùng
Và ..
Có đôi khi giọt mưa cũng ấm nồng đến lạ......

Nước mắt không màu,bởi vậy có nhiều người thích khóc dưới mưa,Lúc đó.Không ai có thể biết họ yếu đuối. Chúng đều như nhau,đều chan hòa hương vị buồn nhiều hơn cả.
Có người hỏi mưa và nước mắt bên nào nặng hơn?

Có thể là nước mắt...bởi nước mắt thì mặn
Có thể là mưa...bởi mưa mang những bụi trần .....
Mưa hiểu ý nghĩa của từ "hạnh phúc"
Còn nước mắt hiểu ý nghĩa của từ "chia tay"
Chỉ có một điểm chung duy nhất giữa chúng: Mưa và nước mắt...rơi xuống...vỡ òa...không thu lại được!

Mưa, mỗi người đã đếm được bao nhiêu cơn mưa đi ngang đời mình?
Nước mắt,đã bao lần nước mắt tuôn rơi?:mohoiqua:
 

maybaby

Thanh Niên Xóm
:angel::angel:hay hay
:sao: nhưng sao thừa à :angel:
 
Bên trên