Một vài bộ favicon cho ai cần

iLoVeU

Moderator
10a.gif

favicon.jpg

favicon2.gif


Cắt nó ra mà lấy, dùng paint cũng được mờ.
Nếu có cái ảnh nào là ảnh gif hay đuôi nó là png thì có thể vào đây đổi đuôi:

http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/

AI đọc ko hiểu thì thôi :konghe:

Hum nào cho xem kết quả, và cái này cần để làm gì:eek:nion-head29:
 
Bên trên