Mong mọi người trong nhóm có ý thức......để đưa nhóm phát triển...!!!

Dư Vậy Nhé ^^!

Cười Đy Em..Đừng Hung Hãn
Như tất cả chúng ta đã biết...
Phòng tập là nơi rất quan trọng đối với nhóm để có một nơi duy trì nhóm và phát triển nhóm...!!!
run muốn nhắc nhở mọi người có í thức đóng tiền đúng ngày đúng tháng
Để chúng ta có thể duy trì nhóm.
Đây là í thức của từng cá nhân run k muốn nói nhiều nhắc nhiều.
Thu tiền chỉ để duy trì nhóm thế nên tất cả từ trưởng nhóm tới người mới vào tập đều chỉ là 50k/tháng
Hoàn thành trước ngày 26 hàng tháng.
Hy vọng chúng ta phải có í thức có rất nhiều thành viên đi tập nhưng k đóng đã 2-3 tháng run k muốn nhắc vì đó là ý thức từng người.
1 lần nữa hy vọng tất cả hay đưa MTF phát triển..!!!
---run---
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
[MARQUEE]Tuần sAU đóng tiỀn rồi...........:((
:ko::ko::ko::ko::ko:
[/MARQUEE]
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm

thế này đủ chưa nhỉ :22124305-2-RS26: :22124305-2-RS26: :22124305-2-RS26: :22124305-2-RS26: :22124305-2-RS26:
[MARQUEE]toÀn ÂM phủ lừa đẢO quÁ....8-x
:22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::22124305-2-22b40::Duocday::Duocday:[/MARQUEE]
 

nhok

…BBø¥…ør…DiE…
tháng này mỳnh mới pải đóng đúng k nhy? :22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48:
 

bboy_pig_mtf

Thanh Niên Xóm
ai có ý thức thì tự giác đến ngày thì đóng!
làm gì phải hỏi là đóng rồi hay chưa!
chẳng nhẽ đóng rồi hay chưa đóng mà cũng không biết à!
 

cUc"xjNk

^^ Tớ đã trở lại!!! :))
Phải đóng tIền cHỨ!!! :22124305-2-WFB::22124305-2-WFB::22124305-2-WFB::22124305-2-WFB::22124305-2-WFB:
 
Bên trên