môi em

Đức_Saker

Thanh Niên Xóm
Môi em anh lấy làm mồi
Xin thêm cút rượu lên đồi say sưa
Nhưng em tham nắng bỏ mưa
Chôm lun cút rượu mà đưa cho người
Không biết nên khóc hay cười
Không mồi không rượu cả người cứng đơ
Nhớ ngày em vẫn nai tơ
Yêu anh lắm lắm chứ không mơ gì
Cười khì!!!
 
Bên trên