Mod upload ảnh thông qua upanh.com tích hợp vào diễn đàn

iLoVeU

Moderator
Chức năng:
- Up ảnh lên host upanh.com
- Sau khi up cửa sổ upload sẽ tự đóng và BBCODE IMG sẽ được tự động chèn vào bài viết.
- Nếu nhập URL thì ảnh tự động chèn thẳng vào bài viết mà không up lên<-- hoạt động giống BBCODE IMG

(Nếu muốn dùng ở Quick Reply thì phải dùng Quick Reply full)

Install:

1. Import product
2. Edit setting

Demo:


Demo Online: http://tuoitredonganh.vn

Download:
View attachment 4141
 
Bên trên