Mod thống kê bằng Ajax ChangUonDyU - Advanced Statistics 6.0.0

iLoVeU

Moderator
Mod này có tác dạng tạo 1 bảng thống kê.
Tác giả: ChangUonDyU
Phiên bản 6.0

Có gì mới ?
- Bảo mật hơn
- Trình bày đẹp và chuẩn
- Thêm 1 số loại thông kê như:
Chủ đề được trả lời nhiều nhất (Most Replied Thread hay còn gọi là Hotest Threads)
Thành viên gửi nhiều chủ đề nhất (Top Thread Starters)
Thành viên bị ban gần đây (Latest Banned Users)
Bình chọn mới nhất (Newest Polls)
Bình chọn được vote nhiều nhất (Most Voted Polls)
- Hệ thống Top chia làm 4 ô để dành cho 4 loại thống kê, tuy nhiên nếu bạn chỉ muốn sử dụng ít hơn như 1 ô, 2 ô (3 ô thì kỳ quá ) thì có thể tùy chỉnh trong vb options.

Demo:
0.4263756_1_1.jpg


Download file đính kèm

Lưu ý: Cách sửa lỗi không tự hiển thị ở một số skin.

Bạn vào AdminCP --> Giao diện -->Edit templates --> FORUMHOME

Tìm:

</head>
<body>
$header
$navbar

Sau đó thêm cái này vào sau, hoặc vào chỗ nào muốn hiển thị.
 
Bên trên