Mod liên kết website hỗ trợ logo & textlink+alexa Widlget

iLoVeU

Moderator
Hướg dẫn cài mới:
1.Bấm thanks, Hàng chỉ post ở sinhvienit.net
2.Import product
3.Vào forumhome template chèn code sau:Mã:
$laivt_sitelink

vào bên dưới


Mã:
<!-- end today's birthdays -->
</if>
Tác giả: VuthanhLai
 
Bên trên