MarchTornado Team

bboybreak

Nhìn Gì
MarchTornado Team đang cần tuyển thành viên
____Những ai có Yêu Cầu Tham Gia thì Tham gia Ngay____
_____Không tham Gia Thì Thôi[HeHe]________________

Cần tuyển gắp_____để lạp ra một nhóm khủng nhất Đông Anh
_____sắp có Lịck thi Đấu Với Mấy nhóm BÔ LÃO Bên Hà Nội____Ok Men
____ Địa Chỉ Liên Lạc____--__Viết vào Đây____tao cắm điện thọai rồi:22124305-2-L2934:
hoặc Liên Lạc Với Tài Run vs Quỳnh kent [>>>>tự Đi Mà hỏi số Điện Thọai Chúng Nó<<<<<<<]
 

B-Boy Static

Thanh Niên Xóm
Phờ ít phít nặng phịt..................nhauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
 
Bên trên