Mạng kết nối Garena (garena.com)

administrator

Administrator
Staff member
http://www.garena.com/
Hệ thống kểt nối các game offline chơi trên nền Internet và IPX.
Thằng này hỗ trợ tiếng việt nên :19:
Vào thử để biết thêm chi tiết
Gồm rất nhiều game khác nhau: Đế chế, háp lai, dota....:20:
Connecting world gamers | Esports platform| Dota platform| Cod4 platform| CS | CSS | AOE | Garena Fire
 
Bên trên