Make Joomla lightbox for Joomla website (tạo hiệu ứng phóng to-thu nhỏ ảnh)

administrator

Administrator
Khi click chuột vào một hình ảnh đã được resize, lập tức ảnh đó được phóng to ra. Nếu bạn thích thì tại sao không download về dùng cho website của bạn.

Cách Cài đặt
Download file đính kèm và vào trong administrator. Nếu bạn dùng Joomla 1.5, thì trên menu 'Extensions' click chọn 'Install/Uninstall' như hình dưới.

nhấn núit 'Browse' để tìm file zip mới vừa download về. click tiếp 'Upload and Install'. để tiến hành cài đặt, trang tiếp theo sẽ thông bào cho bạn là plugin đã hàon tất và được kích hoạt "plugin has been enabled."


Kích hoạt và cấu hình plugin


Directory for thumbnails : You must config this folder to 777. Thumbnails will be automated creat and store here
 

buituht

Thanh Niên Xóm
mình làm nhưng nó báo lỗi thế này : :(( help mình với
JFolder::files: Đường dẫn không trỏ tới một thư mục đang tồn tại hoặc thư mục đã bị xóa
JFolder::folder: Đường dẫn không trỏ tới một thư mục đang tồn tại hoặc thư mục đã bị xóa
JFolder::files: Đường dẫn không trỏ tới một thư mục đang tồn tại hoặc thư mục đã bị xóa
Lỗi! Không thể tìm thấy tập tin cài đặt XML của Joomla trong gói cài đặt.
 

administrator

Administrator
mình làm nhưng nó báo lỗi thế này : :(( help mình với
JFolder::files: Đường dẫn không trỏ tới một thư mục đang tồn tại hoặc thư mục đã bị xóa
JFolder::folder: Đường dẫn không trỏ tới một thư mục đang tồn tại hoặc thư mục đã bị xóa
JFolder::files: Đường dẫn không trỏ tới một thư mục đang tồn tại hoặc thư mục đã bị xóa
Lỗi! Không thể tìm thấy tập tin cài đặt XML của Joomla trong gói cài đặt.
Bạn làm gì mà nó xuất hiện lỗi đó ?

Khi cài đặt nó xuất hiện lỗi đó à ?

(có 1 số host ko cho bạn tải trực tiếp lên như vậy phải sử dụng cách cài đặt khác)


nhấn núit 'Browse' để tìm file zip mới vừa download về. click tiếp 'Upload and Install'. để tiến hành cài đặt, trang tiếp theo sẽ thông bào cho bạn là plugin đã hàon tất và được kích hoạt "plugin has been enabled."
Bạn có làm đc bước này ko?
 

administrator

Administrator
mình làm nhưng nó báo lỗi thế này : :(( help mình với
JFolder::files: Đường dẫn không trỏ tới một thư mục đang tồn tại hoặc thư mục đã bị xóa
JFolder::folder: Đường dẫn không trỏ tới một thư mục đang tồn tại hoặc thư mục đã bị xóa
JFolder::files: Đường dẫn không trỏ tới một thư mục đang tồn tại hoặc thư mục đã bị xóa
Lỗi! Không thể tìm thấy tập tin cài đặt XML của Joomla trong gói cài đặt.
Bạn làm gì mà nó xuất hiện lỗi đó ?

Khi cài đặt nó xuất hiện lỗi đó à ?

(có 1 số host ko cho bạn tải trực tiếp lên như vậy phải sử dụng cách cài đặt khác)


nhấn núit 'Browse' để tìm file zip mới vừa download về. click tiếp 'Upload and Install'. để tiến hành cài đặt, trang tiếp theo sẽ thông bào cho bạn là plugin đã hàon tất và được kích hoạt "plugin has been enabled."
Bạn có làm đc bước này ko?
 
Bên trên