Mạch R,L,c - Lý 12, khá hay.

administrator

Administrator
Staff member
Mạch R,L,c nối tiếp .
Uab=200 v, Uc=120 V , UL = 10 V
Diện dung C = 4 .10^-6 (F)
Tìm R, L

Đây là bài trắc nghiệm, các đáp án mình không nhớ.
Nhưng bài này làm khó quá, mình chưa ra.
Đây là bài của thầy Ngọc Vỹ, dập chỗ học mà 20 triệu đó.
Cái này lấy của thàng bạn. Các bạn làm thử đi,:11:
 
Bên trên