Lương Châu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

SeArOvEr

Thanh Niên Xóm
Vị trí địa lý:
- Bắc tiếp giáp Mông Cổ.
- Tây tiếp giáp Ấn Độ.
- Nam tiếp giáp Ích Châu.
- Đông tiếp giáp Quan Trung


CÁC QUEST TRONG KHU VỰC

Lương Châu1Lương Châu2

 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên